Seminar

Presentatie/seminar "Report for the IMF on the surveillance of the euro area in the run-up to, and the first years of the crisis"

In het kader van de samenwerking tussen CPB en de Brusselse denktank Bruegel komen André Sapir and Guntram Wolff naar Den Haag voor een presentatie/seminar van hun “Report for the IMF on the surveillance of the euro area in the run-up to, and the first years of the crisis”.

Datum
2 november 2011
Tijd
00:00
Locatie
Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag

Het gaat om een presentatie voor CPB-ers door Guntram Wolff, onderdirecteur van Bruegel. Echter, ook journalisten, geïnteresseerde wetenschappers en beleidsmakers zijn van harte welkom.

Datum/tijdstip: Woensdag 2 november 2011, 12.00-14.00 uur.
Voor een lunch wordt gezorgd.

Locatie: Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag

Aanmelden (verplicht!): U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar E.R.van.de.Haar@cpb.nl.

De auteurs stellen dat de Europese schuldencrisis grote tekortkomingen heeft blootgelegd in het bestuur van de Economische en Monetaire Unie. Dat is niet alleen een zaak van Europese leiders en Europese instellingen, maar ook van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het IMF beoordeelt zowel de afzonderlijke Eurolanden als de monetaire unie als geheel. De analyse wijst uit dat het IMF in het begin van crisis in 2008 tekortschoot in dit toezicht, maar dat dit in 2010 flink was verbeterd. Hierdoor kon het IMF een invloedrijke rol spelen, mede door de langzame Europese respons op de schuldencrisis.  

CPB (www.cpb.nl) en Bruegel (www.bruegel.org) werken sinds begin 2011 nauw met elkaar samen. Naast de uitwisseling van kennis gaat het daarbij onder andere om het presenteren van elkaars werk.