Aankondiging

Publicatie concept-MEV 2019

Het Centraal Planbureau (CPB) presenteert donderdag 16 augustus om 07.00 uur de concept Macro Economische Verkenning 2019 (cMEV). Laura van Geest, directeur van het CPB, zal de raming en deze nieuwe presentatie van de koopkrachtcijfers op achtergrondbasis om 9.30 uur aan geïnteresseerde journalisten toelichten. Na afloop is zij beschikbaar voor quotes.

Datum
16 augustus 2018
Tijd
07:00
Locatie
www.cpb.nl

De cMEV biedt een overzicht in twee tabellen (kerngegevenstabel en aanvullende kerngegevenstabel) van de voorlopige economische vooruitzichten voor 2018 en 2019 en een vernieuwde tabel met de mediane koopkrachtontwikkeling van de verschillende groepen huishoudens. Deze tabel is voor het kabinet traditiegetrouw het vertrekpunt ten aanzien van de (augustus-)besluitvorming over de koopkracht voor volgend jaar. Op Prinsjesdag (18 september 2018) volgt vervolgens de definitieve Macro Economische Verkenning 2019 (MEV), waarin de uiteindelijke raming wordt toegelicht en een gedetailleerde analyse wordt gegeven van de Nederlandse economische situatie. 

De in de cMEV te publiceren cijfers staan donderdag 16 augustus vanaf 07.00 uur op de website van het CPB (www.cpb.nl).   

Achtergrondbriefing

Wanneer?
De achtergrondbriefing door Laura van Geest is op 16 augustus om 9.30 uur.
 
Waar?
Centraal Planbureau, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
 
Aanmelden en legitimatie 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kunt u doen bij Suzanne van Gils, S.van.Gils@cpb.nl (06 21560776). Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen.