Seminar

Seminar: Inkomensmobiliteit in Nederland

Dinsdag 17 april 2018 geeft Sandra Vriend (SEO) een presentatie getiteld "Inkomensmobiliteit in Nederland"

Datum
17 april 2018
Tijd
13:00 - 14:00
Locatie
CPB-kantoor, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag (Vergaderzaal 1 - Duinzaal)
Presentatie
Sandra Vriend (SEO)
Discussant
Ernest Berkhout (CPB)
Voertaal
Nederlands

Inkomensverschillen in een jaar geven een statisch beeld van inkomensongelijkheid tussen huishoudens in Nederland. Dit laat nog niet zien in welke mate deze inkomensverschillen structureel van aard zijn. Zicht op de verschuivingen in de positie in de inkomensverdeling zijn van groot belang om een compleet beeld van de inkomenssituatie te schetsen. Dit onderzoek brengt deze inkomensmobiliteit voor Nederlandse huishoudens tussen 2001 en 2014 in beeld. Er zijn substantiële verschillen in inkomensmobiliteit tussen huishoudens met verschillende achtergrondkenmerken. Met name de uitgangspositie in de inkomensverdeling, veranderingen in de belangrijkste inkomstenbron en veranderingen in huishoudtype spelen een belangrijke rol in de mate van inkomensmobiliteit in de periode 2001 – 2014.

Contactpersonen