Conferentie

Symposium 'Duurzaam groeien en vernieuwen'

Wat leert de 'Monitor Duurzaam Nederland' en hoe kan Nederland werken aan duurzame groei? Duurzaam groeien en vernieuwen, daarover gaat dit symposium op dinsdag 5 februari 2013, georganiseerd door PBL, CPB, SCP, CBS en het ministerie van IenM.

Datum
5 februari 2013
Tijd
00:00
Locatie
CBS-kantoor, Henri Faasdreef 312, Den Haag

Het symposium is bedoeld voor vertegenwoordigers van beleid, politiek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en decentrale overheden.

Datum/Tijdstip: Dinsdag 5 februari 2013, 13.30-18.00 uur
Locatie: CBS-kantoor, Henri Faasdreef 312, Den Haag
Aanmelden: U kunt zich tot uiterlijk 25 januari inschrijven via de website van het CBS: http://www.cbs.nl/duurzaamgroeien

De toegang is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt.

Vragen die centraal staan zijn:

  • Hoe kan Nederland werken aan duurzame groei en hoe meet je dat?
  • Langs welke wegen kunnen de grote duurzaamheidsproblemen worden opgelost?
  • Wat kunnen we daarbij leren van de Monitor Duurzaam Nederland 2011, een publicatie van het CBS, PBL, SCP en CPB.

De middag begint met een inleiding van Hanneke Imbens (hoofddirecteur Economie, bedrijven en nationale rekeningen van het cbs) over het doel, de methode en inhoud van de Monitor Duurzaam Nederland 2011. Omdat we inmiddels een jaar verder zijn, en er in dat jaar veel is gebeurd, volgt daarna een update van de resultaten en worden de internationale ontwikkelingen rond het meten van duurzame ontwikkeling en de rol van het cbs daarbij geschetst.

Daarna zal Yvo de Boer (adviseur klimaatverandering en duurzaamheid bij kpmg) een presentatie houden over de ontwikkelingen bij het bedrijfsleven rond ‘green accounting’ en duurzame businessmodellen.

Vervolgens zal Maarten Hajer (directeur Planbureau voor de Leefomgeving) een presentatie houden over de beste wijze van sturing voor de aanpak van de grote duurzaamheidsproblemen: via coördinatie of concurrentie?

Tot slot zal George Gelauff (onderdirecteur Centraal Planbureau) een presentatie houden over de relatie tussen internationale handel, economische groei en milieu.

Na een pauze wordt tijdens drie workshops dieper ingegaan op elk van de thema’s.

 

Contactpersonen