25 september 2017

CPB Wereldhandelsmonitor (inclusief verslagmaand juli 2017)

Het wereldhandelsvolume is in juli 0,4% afgenomen ten opzichte van juni, volgend op een stijging van 0,0% in juni (initiële schatting: 0,5%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, juli 2017:

  • Het wereldhandelsvolume is in juli 0,4% afgenomen ten opzichte van juni (toename juni: 0,0%, initiële schatting: 0,5%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in juli 1,1% (niet-geannualiseerd; momentum juni: 0,2%, initiële schatting: 0,4%).
  • De wereldwijde industriële productie is in juli 0,1% afgenomen ten opzichte van juni (toename juni: 0,3%, initiële schatting: 0,4%).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in juli 1,2% (niet-geannualiseerd; momentum juni: 1,1%, initiële schatting: 1,2%).

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.
Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description'.
In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden onderstaand te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

De verwachting is dat op 24 oktober 2017 de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

Nieuwe updates

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "CPB Cijfers".

Contactpersonen

Kasper Stuut
Nico van Leeuwen