25 januari 2017

CPB Wereldhandelsmonitor (inclusief verslagmaand november 2016)

Het wereldhandelsvolume is in november 2,8% toegenomen ten opzichte van de voorgaande maand, volgend op een daling van 0,9% in oktober (initiële schatting: -1,1%).
  • Het wereldhandelsvolume is 2,8% toegenomen ten opzichte van oktober (toename oktober: -0,9%, initiële schatting: -1,1%).
  • Het momentum van de wereldhandel was 0,5% (niet-geannualiseerd; momentum oktober: +0.7%, initiële schatting: +0.6%).
  • De wereldwijde industriële productie is 0,8% toegenomen ten opzichte van oktober (toename oktober: +0.3%, initiële schatting +0.1%). 
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was 0.7% (niet-geannualiseerd; momentum oktober: +0.8%, initiële schatting +0.8%).

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.
Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description'.
In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden onderstaand te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

De verwachting is dat op 24 februari 2017 de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

Nieuwe updates

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "CPB Cijfers".