15 december 2009

Kortetermijnraming december 2009: Economie veert op

De Nederlandse economie krimpt dit jaar naar verwachting met 4%, hoofdzakelijk als gevolg van een scherp terugvallende uitvoer.

Belangrijkste punten uit de kortetermijnraming december 2009

  • De Nederlandse economie krimpt in 2009 met 4%. Komend jaar keert de groei terug: naar verwachting +1½%.
  • De relevante wereldhandel neemt dit jaar met 12¾% af. In navolging daarvan loopt ook de uitvoer van goederen sterk terug, met 9½%.
  • In 2010 bedraagt de werkloosheid volgens de raming gemiddeld 6½%, ruim hoger dan de 3,9% in 2008.
  • Naar verwachting komt de infl atie dit jaar uit op 1¼% en komend jaar op 1%. De gemiddelde contractloonstijging in de marktsector valt terug van 3% dit jaar tot 1¼% in 2010.
  • Het begrotingstekort bedraagt dit jaar 4,6% bbp. Volgend jaar loopt het tekort naar het zich laat aanzien op tot 5,8% bbp.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

Economische groei in Nederland, 2007-2010

De grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2007 tot 2010

Naar boven

Gerelateerde publicatie