23 juni 2010

Kortetermijnraming juni 2010: Onzekerheid troef

De Nederlandse economie groeit in 2010 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien.

Belangrijkste punten uit de kortetermijnraming juni 2010

  • De Nederlandse economie groeit in 2010 naar  verwachting met 1¼%. Voor volgend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien.
  • De vorming van een nieuwe regeringscoalitie, bezuinigingsmaatregelen in vele landen en problemen rond de euro maken de onzekerheid rond de raming groter dan gebruikelijk.
  • De werkloosheid komt volgens de raming uit op 5¾% in 2010. Volgend jaar loopt de werkloosheid nog licht op, tot 6%.
  • Naar verwachting bedraagt de infl atie dit en komend jaar respectievelijk 1½% en 2% De gemiddelde contractloonstijging in de marktsector ligt daar beide jaren ½%-punt onder.
  • Het begrotingstekort wordt geraamd op 6,3% bbp in 2010. Volgend jaar neemt het tekort naar het zich laat aanzien af tot 4,7% bbp.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

Economische groei in Nederland, 2008-2011

De grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 tot 2011

Naar boven

Gerelateerde publicatie

Contactpersonen

Johan Verbruggen
Bas Straathof
Dick Morks