Policy seminar

CPB Policy Seminar about labour market of older workers and employability

During a CPB Policy Seminar on Thursday January 31st, Rob Euwals (CPB) will give a presentation on Labour Market of Older Workers and Employability.

Date
January 31, 2013
Time
00:00
Location
CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Time: 13.00-14.00 hours
Location: CPB-office, Van Stolkweg 14, The Hague

Presentation: Rob Euwals (CPB)

Language: Dutch

Registration:  Please register by sending an email to polinars@cpb.nl.

Abstract subject:
De arbeidsmarkt voor ouderen lijkt niet goed te functioneren. Oudere werkzoekenden hebben een lage kans hebben om weer aan het werk te gaan en oudere werknemers zijn weinig mobiel. De levensloop en de natuurlijke werking van de arbeidsmarkt verklaren deze uitkomsten voor een aanzienlijk deel. Daarnaast spelen drie marktimperfecties een belangrijke rol: werkgevers houden bij het aannemen en ontslaan van werknemers te weinig rekening met de maatschappelijke baten en kosten, incomplete contracten zorgen voor een te laag niveau van scholing en starheid in neerwaartse aanpassingen in lonen leidt mogelijk tot te veel ontslagen. Daarnaast belemmeren ook de huidige instituties mobiliteit. Tijdens het seminar bespreken we een aantal vormen van beleid die werkgevers en werknemers ertoe aanzetten meer te investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Policy seminars
CPB organises policy seminars for policy makers, researchers and other stakeholders. These policy seminars focus on policy implications. Policy seminars are held on Thursday from 1.00 pm. to 2.00 pm. Read here how to subscribe (or unsubscribe) to our alert service (CPB Calendar).

Seminars
CPB also organises seminars for researchers. During these seminars, always held on Tuesday from 1.00 pm. to 2.00 pm., academic papers are presented and discussed. Read here how to subscribe (or unsubscribe) to our alert service (CPB Calendar).

Contacts