Policy seminar

CPB Policy Seminar over arbeidsmarkt ouderen en duurzame inzetbaarheid

Donderdag 31 januari geeft Rob Euwals (CPB) een presentatie tijdens een CPB Policy Seminar met als titel "Arbeidsmarkt Ouderen en Duurzame Inzetbaarheid".

Datum
31 januari 2013
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Rob Euwals (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
De arbeidsmarkt voor ouderen lijkt niet goed te functioneren. Oudere werkzoekenden hebben een lage kans hebben om weer aan het werk te gaan en oudere werknemers zijn weinig mobiel. De levensloop en de natuurlijke werking van de arbeidsmarkt verklaren deze uitkomsten voor een aanzienlijk deel. Daarnaast spelen drie marktimperfecties een belangrijke rol: werkgevers houden bij het aannemen en ontslaan van werknemers te weinig rekening met de maatschappelijke baten en kosten, incomplete contracten zorgen voor een te laag niveau van scholing en starheid in neerwaartse aanpassingen in lonen leidt mogelijk tot te veel ontslagen. Daarnaast belemmeren ook de huidige instituties mobiliteit. Tijdens het seminar bespreken we een aantal vormen van beleid die werkgevers en werknemers ertoe aanzetten meer te investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen