Insa Weilage

wetenschappelijk medewerker, Sector 4 Marktordening en zorg
Photo of Insa Weilage
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publicaties

28 maart 2024

Publieke projectfinanciering: wanneer en hoe?

Overheden die optreden als directe financier van private projecten kunnen zich het beste richten op projecten met grote maatschappelijke baten en op kleine en/of jonge bedrijven. Dit vergroot de kans dat overheidsgeld zo doeltreffend mogelijk wordt ingezet.

Laboratorium