Leonie Gercama

wetenschappelijk medewerker, Sector 1 Publieke financiën
Employee image
+31 6 11708497 L.Gercama@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publicaties

12 november 2019

Certificering raming nieuwe inburgeringswet

Het kabinet werkt aan een nieuwe inburgeringswet waarmee gemeenten nieuwe taken krijgen. Daarvoor krijgen gemeenten dan ook extra budget van het Rijk. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het...