Rixt Swierstra

wetenschappelijk medewerker, Sector 1 Publieke financiën
Employee image
+31 6 11568316 R.A.Swierstra@cpb.nl
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag