17 november 2011

Benoeming Bas ter Weel

Bas ter Weel, sectorhoofd Arbeid en Onderwijs, is per 1 september jl. benoemd tot deeltijdhoogleraar economie aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht.

Foto van Bas ter Weel

Zijn leerstoel “social economics and labour-market policy” heeft als opdracht het onderzoek op het terrein van de ontwikkeling in inzetbaarheid van menselijk kapitaal wetenschappelijk te verdiepen en te verbreden naar de Nederlandse beleidscontext. Dit sluit goed aan bij het CPB-onderzoek op het terrein van arbeidsmarkt, onderwijs en sociale zekerheid.

Lees meer over Bas ter Weel en zijn werk.