9 februari 2012

Aanpassing openbaarmaking CPB-ramingen

Zoals gisteren door minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) aan de Tweede Kamer is medegedeeld, is besloten te voldoen aan het verzoek uit de Tweede Kamer om de voorlopige cijfers van het Centraal Economisch Plan 2012, inclusief de actualisatie van de economische verkenning tot en met 2015, eerder openbaar te maken.

De cijfers van de ramingen voor 2012 en 2013, alsmede de verkenning voor 2014 en 2015, worden op

donderdag 1 maart

beschikbaar gesteld op de website van het CPB. Het CPB zal op dat moment echter geen toelichting op de cijfers geven.

Die toelichting volgt bij de presentatie van het definitieve Centraal Economisch Plan 2012, inclusief de verkenning tot en met 2015, die zoals eerder aangekondigd plaatsheeft op 20 maart 2012, 09.30 uur, perscentrum Nieuwspoort.

Nadere informatie en aanmelding voor de persconferentie van 20 maart bij Edwin van de Haar, woordvoerder CPB, 070 3383 477.