27 september 2012

Ondanks zeespiegelstijging hoeft waterpeil in IJsselmeer niet omhoog komende eeuw

Om in deze eeuw de veiligheid in het IJsselmeergebied te garanderen zijn investeringen noodzakelijk. De installatie van heel grote pompen in de Afsluitdijk kan voorkomen dat het waterpeil in het IJsselmeer meestijgt met de zeespiegel.

Dit leidt weliswaar tot extra kosten voor pompen, maar bespaart op de uitgaven aan dijken, bouwwerken en andere beschermingskosten rond het IJsselmeer. In vergelijking met het alternatief dat het IJsselmeer meestijgt met de zeespiegel, halveert dit ruwweg de kosten en levert het daarnaast extra veiligheid op voor omwonenden en bedrijven.

Dat concluderen de onderzoekers Frits Bos (Centraal Planbureau), Peter Zwaneveld (Centraal Planbureau) en Peter van Puijenbroek (Planbureau voor de Leefomgeving) in de studie ‘Een snelle kosten-effectiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied’.

Voorts concluderen de onderzoekers dat de buffer zoetwatervoorraad op korte termijn aanzienlijk kan worden vergroot tegen beperkte kosten: een verdrievoudiging is mogelijk door een eenmalige investering van ongeveer 25 miljoen euro. Dit lijkt voldoende om in ieder geval de komende dertig jaar aan de zoetwaterbehoefte in het IJsselmeergebied te voldoen.

Verandering van klimaat heeft grote gevolgen voor de Nederlandse waterhuishouding, economie en natuur. Op verzoek van het Deltaprogramma IJsselmeergebied heeft een consortium van partijen (Acacia Water, Rijkswaterstaat en PBL) onder eindverantwoordelijkheid van het CPB, op een snelle en globale manier (‘quick scan’) geanalyseerd wat voor het IJsselmeergebied de kosten zijn bij stijging van de zeespiegel. Ook zijn diverse opties voor vergroting van de zoetwaterbuffer onderzocht.

Lees ook bijbehorend CPB Achtergronddocument.

Lees meer over