14 januari 2013

Directeur Teulings verlaat CPB

Prof dr. Coen N. Teulings (54) vertrekt als directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Hij is namelijk aan het eind gekomen van zijn 7-jarige benoemingsperiode. Per 1 mei legt Teulings de dagelijkse leiding neer van het bureau, tot 1 november rondt hij een aantal lopende onderzoeksprojecten af.

Het directeurschap van het CPB is onderdeel van de Top Management Groep van de Algemene Bestuursdienst (ABD) van de rijksoverheid. De ABD start binnenkort de procedure voor een opvolger (onder andere via een advertentie), de uiteindelijke benoeming is een kabinetsbesluit.