18 maart 2013

Uitnodiging voor journalisten: boekpresentatie 'Toekomst voor de zorg'

Het Centraal Planbureau (CPB) nodigt journalisten uit aanwezig te zijn bij de presentatie van het CPB-Boek 'Toekomst voor de zorg'. Het boek wordt op donderdag 21 maart a.s. aangeboden aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Datum:  donderdag 21 maart 2013
Tijdstip: 09.30-12.30 uur
Locatie: Ministerie van Economische Zaken (Veegenszaal)
              Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag

'Toekomst voor de zorg' is een studie over de toekomst van het Nederlandse zorgstelsel. De stijgende zorguitgaven, medische ontwikkelingen en toenemende individualisering plaatsen ons voor moeilijke keuzes. De auteurs Casper van Ewijk, Albert van der Horst en Paul Besseling gaan in op de keuzemogelijkheden betreffende de toegankelijkheid en financiering van de zorg waar de Nederlandse samenleving de komende jaren voor staat.

Programma
09.30-09.45 uur:  Ontvangst met koffie
09.45-10.00 uur:  Welkom en opening door Coen Teulings
10.00-11.00 uur:  - Presentatie boek door Casper van Ewijk
                          - Aanbieding aan minister Schippers
11.00-11.30 uur:  Pauze
11.30-12.30 uur:  Discussie, ingeleid door vier sprekers: Marja Appelman,
                          Wouter Bos, André Rouvoet en Marco Varkevisser
12.30-14.00 uur:  Lunch

Aanmelden
Journalisten die aanwezig willen zijn moeten zich aanmelden voor de bijeenkomst bij CPB-woordvoerder Edwin van de Haar, per email: e.r.van.de.haar@cpb.nl . Voor de toegang tot het ministerie is het tonen van een legitimatiebewijs verplicht.