9 april 2013

Franz Edelman Award voor project optimale dijkhoogtes Nederland

Het project ‘Economically Efficient Flood Standards to Protect the Netherlands against Flooding’, waarin de optimale hoogte voor Nederlandse dijken is berekend, heeft in Texas de prestigieuze Franz Edelman Award gewonnen. Deltares liet vijf andere finalisten achter zich, waaronder Baosteel, Chevron, Dell, Kroger en McKesson.

Bekijk de video van de prijsuitreiking of bekijk de presentatie!

Een consortium van Nederlandse partijen heeft een nieuwe rekenmethode ontwikkeld en gebruikt voor het berekenen van de economisch optimale dijkhoogtes voor de bescherming van Nederland tegen overstromingen. Toepassing van de rekenmethode leidt tot grotere doelmatigheid. De gebruikte rekenmethode kan wereldwijd worden ingezet bij het bepalen van optimale dijkhoogtes tegen overstromingen.

Deltares voerde voor het project de analyses uit en schreef het eindrapport 'Maatschappelijke kosten-batenanalyse 21e eeuw’, dat in 2011 werd opgeleverd. De theorie, het wiskundige model en de software zijn in samenwerking met en in opdracht van Deltares ontwikkeld door het Centraal Planbureau, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Tilburg University, TU Delft en HKV consultants.

De Franz Edelman Award wordt jaarlijks uitgereikt door het Institute for Operations Research and Management Sciences (INFORMS®), een internationaal wetenschappelijke vereniging die ook Nobelprijswinnaars onder haar leden telt. Met de Award wil INFORMS de aandacht vestigen op het vakgebied van Operations Research (besliskunde), waarbij wiskundige technieken en modellen worden ingezet om processen binnen organisaties te verbeteren of te optimaliseren. Projecten die voor de Award worden genomineerd, moeten een grote impact hebben op de samenleving, industrie of het bedrijfsleven.