12 juni 2014

George Gelauff van CPB naar KiM

Onderdirecteur dr. George M.M. Gelauff (58) verruilt het Centraal Planbureau (CPB) voor het directeurschap van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Als zelfstandig instituut binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt het KiM analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid die doorwerken in de beleidsafwegingen.

Gelauff zegt ’ik heb met heel veel plezier als directielid van het CPB gewerkt en veel geleerd de afgelopen 8 jaar. De overstap naar het KiM biedt nieuwe kansen op het grensvlak van wetenschap en beleid, waar mijn passie ligt en op een kennisgebied dat mij zeer na aan het hart ligt’.

Gelauff was sinds 2006 onderdirecteur van het CPB, na twee jaar werkzaam te zijn geweest als sectorhoofd internationale economie. Tussen 2001 en 2004 was hij werkzaam op het ministerie van Economische Zaken, als plaatsvervangend directeur van de directie Algemene Economische Politiek. Daarvoor was hij sinds 1979 reeds aan het CPB verbonden in verschillende functies. Gelauff was tussen 1998 en 2004 tevens hoogleraar ‘Duitslandstudies’, respectievelijk ‘Kenniseconomie in een internationaal vergelijkend perspectief’, aan de Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde diverse boeken en wetenschappelijke publicaties.