31 oktober 2014

Voordeel internationale belastingroutes groot

Multinationals kunnen hun belastingdruk met 6 procentpunt verlagen door hun investeringen via derde landen te laten lopen, het zogenaamde "treaty shopping". Daarbij wordt gebruik gemaakt van verdragsvoordelen die niet bestaan bij rechtstreekse belastingroutes.

Dit resultaat vinden CPB-onderzoekers Maarten van ’t Riet en Arjan Lejour met een nieuwe methode die is toegepast op een netwerk van belastingverdragen dat 108 landen omvat. Het Verenigd Koninkrijk voert de lijst aan van centrale landen in het belastingnetwerk, Nederland staat vierde.

In deze netwerkmethode worden de regelingen bezien die landen toepassen ter voorkoming van dubbele belastingen, alsmede de bilaterale belastingverdragen. Het beoogde effect hiervan wordt bereikt: een forse verlaging van mogelijke dubbele belastingen op internationale dividenden. Wanneer multinationals vervolgens gebruik kunnen maken van potentiële verdragsvoordelen door hun belastingverplichtingen via een derde land te laten lopen, wordt hun belastingdruk nog verder gereduceerd. Het wereldwijde gemiddelde belastingtarief dat overblijft na de verschillende reducties is 6 procentpunt. Dit is bovenop de vennootschapsbelasting die afgedragen wordt in het gastland van de investeringen.

Sommige landen zien hun belastinginkomsten op dividenden geheel verdwijnen door treaty shopping. Anderzijds bedragen de extra belastinginkomsten voor doorsluislanden rond een half procent van de wereldwijde dividendstromen.

Een simulatie met de netwerkmethode laat zien dat treaty shopping een sterk dempend effect heeft op de uiteindelijke belastingdruk van een multinational. Door het uitgebreide internationale karakter is voor een eventueel tegengaan van belastingontwijking grootschalige internationale samenwerking vereist.

Lees naast de hoofdpublicatie CPB Discussion Paper 290 ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument.

Contactpersonen

Lees meer over