26 november 2015

Taken uitbesteed, maar dan? De gemeente als inkoper binnen het sociaal domein

Welke kansen en risico’s ondervinden gemeenten bij uitbesteding van zorgtaken? Hoe kan de vormgeving van contracten deze risico’s beperken? Op dit beleidsseminar (10 december, 15.00-17.00 uur) presenteert het Centraal Planbureau (CPB) een nieuwe studie over uitbesteding in het sociaal domein.

In samenwerking met het Public Procurement Research Centre (PPRC) brengt deze studie ook in kaart hoe gemeenten contracten voor de nieuwe zorgtaken tot nu toe hebben vormgegeven. Daarnaast staan bijdragen van Marc Pomp, zelfstandig adviseur gezondheidseconomie, en Andries Ekhart, wethouder werk & inkomen, AWBZ/Wmo en sport in de gemeente Leeuwarden, op het programma.

U bent van harte uitgenodigd voor dit beleidsseminar!

Locatie: Veegenszaal, ministerie van Economische Zaken: Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag.
Datum/tijdstip: donderdag 10 december 2015, 15:00-17:00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)

Sprekers

  • Marc Pomp, zelfstandig adviseur gezondheidseconomie, gaat aan de hand van buitenlandse ervaringen in op slimme contracten in de zorg. In zijn presentatie  staat de vraag centraal of slimme contracten kunnen bijdragen aan kostenbeheersing zonder kwaliteitsverlies of verlies aan toegankelijkheid.
  • Remco van Eijkel, wetenschappelijk medewerker bij het CPB, presenteert de nieuwe CPB-studie over uitbesteding en contractering binnen het sociaal domein, in samenwerking met PPRC. Centraal staat de sturende rol van contracten bij de inkoop van gemeentelijke zorgtaken.
  • Andries Ekhart, wethouder werk & inkomen, AWBZ/Wmo en sport in de gemeente Leeuwarden, deelt tijdens de workshop zijn ervaringen  met betrekking tot de inkoop van gemeentelijke zorgtaken in de gemeente Leeuwarden. Vanuit dit perspectief zal hij ook zijn licht laten schijnen over de presentaties van de andere sprekers.

Aanmelden
Aanmelden is verplicht, tot 8 december via deze email-link.
Let op: Iedere bezoeker van het ministerie van Economische Zaken dient zich te legitimeren.
________________________________________________________________
Meer informatie bij Edwin van de Haar via e.r.van.de.haar@cpb.nl.