17 april 2005

CPB-econoom naar Europese Commissie

Per 1 juni 2005 verruilt Marcel Canoy het Centraal Planbureau (CPB) voor de Europese Commissie. Canoy wordt de economisch adviseur bij het Bureau of European Policy Advisers (BEPA), voorheen GOPA (Group of Policy Advisers). Canoy neemt de plaats in die is vrijgekomen na het vertrek van André Sapir naar de Université Libre de Bruxelles.

BEPA staat onder leiding van Carlos Tavares, de voormalig Minister van Economische Zaken van Portugal. BEPA is een onafhankelijke denktank die direct adviseert aan Commissievoorzitter Barroso. Er werken ongeveer 25 mensen, verdeeld over de terreinen sociaal, politiek en economie. Canoy zal onder meer adviseren over marktordening, regulering, de 'Lissabon-agenda' en de toekomst van de welvaartsstaat.

Marcel Canoy (1963) heeft econometrie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daar is hij in 1993 gepromoveerd op het gebied van Industriële Organisatie. Na post doc posities aan de Universiteiten van Parijs, Maastricht en Leuven trad hij in 1996 in dienst bij het CPB. Bij het planbureau was hij achtereenvolgens wetenschappelijk medewerker, hoofd van de afdeling Regulering en Marktwerking, hoofd van de hoofdafdeling Institutionele analyse en hoofd van de sector Marktordening.

Canoy is actief op het brede terrein van marktordening, zowel wetenschappelijk als op het snijvlak met het beleid. Tot zijn recente onderzoeksgebieden behoren cultuur, netwerksectoren, mededingingswet, zorg en corporate governance.

Contactpersonen

Dick Morks