16 maart 2005

Aankondiging persconferentie Centraal Economisch Plan 2005

Dinsdag 22 maart 2005 geeft het Centraal Planbureau (CPB) een persconferentie over de hoofdlijnen van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2005. Tegelijkertijd zal het CPB dan een persbericht hierover uitbrengen.

Ter verhoging van de actualiteitswaarde brengt het CPB hoofdstuk I van het CEP naar buiten op het moment dat de stukken gereed zijn voor de drukker. Dit inleidende hoofdstuk bevat een samenvatting van het CEP 2005, inclusief de zogeheten Kerngegevenstabel 2002-2006.

De definitieve publicatie van het CEP vindt op woensdag 6 april a.s. plaats. Het CPB geeft dan een persbericht uit met aanvullende toelichting op het gehele CEP 2005. Ook zal dan aandacht worden geschonken aan het speciale onderwerp van dit jaar, te weten 'Drie stelselwijzingen in 2006'.

Tijdens de persconferentie zullen drs. T.H. van Hoek, onderdirecteur van het CPB, en drs. R.M. van Opstal, hoofd Conjunctuur en collectieve sector, een toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden. Zij zullen zich daarbij beperken tot vragen over hoofdstuk I.

De persconferentie vindt plaats: op dinsdag 22 maart 2005 om 10.00 uur in perscentrum Nieuwspoort (zaal: de Wandelganger I) adres: Lange Poten 10, te Den Haag.

Voorafgaand aan de persconferentie op 22 maart zijn vanaf 9.15 uur de persberichten en de exemplaren van hoofdstuk I verkrijgbaar in perscentrum Nieuwspoort.

Vanaf dinsdag 22 maart om 10.00 uur zal de informatie ook te verkrijgen zijn via de website van het CPB (www.cpb.nl).

Contactpersonen

Dick Morks