17 maart 2004

Aankondiging persconferentie Centraal Economisch Plan 2004

Maandag 22 maart 2004 geeft het Centraal Planbureau (CPB) een persconferentie over de hoofdlijnen van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2004. Tegelijkertijd zal het CPB dan een persbericht hierover uitbrengen.

Ter verhoging van de actualiteitswaarde brengt het CPB hoofdstuk I van het CEP naar buiten op het moment dat de stukken gereed zijn voor de drukker. Dit inleidende hoofdstuk bevat een samenvatting van het CEP 2004, inclusief de zogeheten Kerngegevenstabel 2001-2005.

De definitieve publicatie van het CEP vindt op woensdag 7 april a.s. plaats. Het CPB geeft dan een persbericht uit met aanvullende toelichting op het gehele CEP 2004. Ook zal dan aandacht worden geschonken aan de speciale onderwerpen van dit jaar, te weten 'De Duitse economie bezien vanuit Nederland' en 'Afschaffing fiscale faciliëring prepensioen: effect op het arbeidsaanbod'.

Tijdens de persconferentie zullen dr. F.J.H. Don, directeur van het CPB, en drs. R.M. van Opstal, hoofd van sector Conjunctuur en collectieve sector, toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden. Zij zullen zich daarbij beperken tot vragen over hoofdstuk I.

De persconferentie vindt plaats: op maandag 22 maart 2004 om 10.00 uur in perscentrum Nieuwspoort (zaal: de Wandelganger I) adres: Lange Poten 10, te Den Haag.

Voorafgaand aan de persconferentie op 22 maart zijn vanaf 9.15 uur de persberichten en de exemplaren van hoofdstuk I verkrijgbaar in perscentrum Nieuwspoort.

Vanaf maandag 22 maart om 10.00 uur zal de informatie ook te verkrijgen zijn via de website van het CPB (www.cpb.nl).