16 februari 2010

Voorlopige ramingscijfers 2010 en 2011 beschikbaar

In het kader van de voorbereiding van het Centraal Economisch Plan 2010 (CEP) publiceert het CPB vandaag voorlopige ramingscijfers.

Afwijking t.o.v. vorige raming beperkt
De voorlopige CEP-raming voor 2010 wijkt op hoofdlijnen nauwelijks af van de vorige raming, die het CPB op 15 december 2009 heeft gepresenteerd. Voor 2010 wordt nog steeds een bbp-groei van 1½% geraamd en een werkloosheid van 6½% van de beroepsbevolking. Het begrotingstekort (EMU-saldo) voor 2010 wordt nu geraamd op 6,1% bbp, dat is 0,3% bbp meer dan in december.

Dit is de eerste keer dat het CPB een (voorlopige) raming voor 2011 presenteert. Voor dat jaar voorziet het planbureau nu een groei van het bbp van 2%. De geraamde gemiddelde werkloosheid in 2011 is gelijk aan die voor 2010: 6½%. Het begrotingstekort voor 2011 wordt geraamd op 4,7% bbp.

Cijfers zijn voorlopig
De nu gepresenteerde cijfers zijn voorlopig: de raming is nog in beweging. In de komende weken zal het CPB onder meer nog uitvoeringsinformatie, eventueel nieuw beleid en andere recente informatie verwerken, wat tot aanpassingen in de ramingen kan leiden, in het bijzonder rond de overheidsfinanciën. De Voorlopige Rekening 2009, met daarin de (voorlopige) realisaties van inkomsten en uitgaven van de collectieve sector, wordt bijvoorbeeld uiterlijk 1 maart door het ministerie van Financiën gepubliceerd. Het CPB verwerkt deze cijfers vervolgens nog in de CEP-raming.

Pas op 16 maart inhoudelijke toelichting op raming
Het CPB geeft nooit toelichting op voorlopige cijfers, ook nu niet. In de komende weken wordt hard gewerkt aan het schrijven van het Centraal Economisch Plan 2010. Op dinsdag 16 maart verschijnt de definitieve raming in het CEP. Dan zal deze ook uitgebreid worden toegelicht tijdens een persconferentie in Nieuwspoort en in een persbericht.

Ramingscijfers
De (voorlopige) ramingscijfers worden gepresenteerd in de bijlage.

Downloads