8 april 2010

Alle partijen welkom voor analyse verkiezingsprogramma, ook Trots op Nederland

In tegenstelling tot wat Trots op Nederland in de media heeft beweerd, heeft het Centraal Planbureau niet geweigerd het verkiezingsprogramma van deze partij te analyseren.

Trots op Nederland heeft zich zelf teruggetrokken omdat deze partij het niet eens is met de gehanteerde regels. Deze regels zijn voor alle partijen gelijk.

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteren de analyse van de verkiezingsprogramma's op 20 mei a.s. in Nieuwspoort. Alle politieke partijen die in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd dan wel op enig moment in één van de landelijke peilingen op minimaal één zetel staan, kunnen een beroep doen op de planbureaus. Dit is een vrijwillige keuze van de partijen.