15 maart 2010

Aankondiging persconferentie Economische Verkenning 2011-2015 en Centraal Economisch Plan 2010

Dinsdag 16 maart 2010 verzorgt het Centraal Planbureau (CPB) in perscentrum Nieuwspoort een persconferentie over de Economische Verkenning 2011-2015 en het Centraal Economisch Plan (CEP) 2010.

De Economische Verkenning presenteert een scenario voor de economische ontwikkeling in de komende kabinetsperiode (2011-2015), inclusief een scenario voor de ontwikkeling van de overheidsfinanciën, de zorguitgaven en de koopkracht in die jaren. Deze middellangetermijnverkenning bevat tevens een actuele berekening van de houdbaarheidsopgave voor de overheidsfinanciën in het kader van de vergrijzing. Het CEP2010 geeft een overzicht van de te verwachten economische ontwikkelingen in 2010 en 2011.

Vanaf dinsdag 16 maart 11.00 uur staan beide publicaties op de website van het CPB (www.cpb.nl). De gedrukte versie van het CEP 2010 is pas beschikbaar vanaf woensdag 31 maart.

Tijdens de persconferentie zullen prof. dr. C.N. (Coen) Teulings, directeur van het CPB, en drs. B.C. (Bert) Smid, programmaleider CPB en hoofdverantwoordelijke voor de Economische Verkenning 2011-2015, een toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden.

De kortetermijnraming tot 2011 die eerder bekend gemaakt is op 16 februari jl., behelsde de voorlopige kerncijfers voor 2010 en 2011, in de aanloop naar dit CEP 2010. Nu volgt de volledige en definitieve raming plus toelichting.

De persconferentie vindt plaats: op dinsdag 16 maart 2010 om 11.00 uur in perscentrum Nieuwspoort (zaal: de Wandelganger I) adres: Lange Poten 10, te Den Haag.

Voorafgaand aan de persconferentie op 16 maart zijn vanaf 09.30 uur de persberichten, gekopieerde exemplaren van de Economische Verkenning 2011-2015 en van hoofdstuk I van het CEP 2010 verkrijgbaar in perscentrum Nieuwspoort (onder embargo tot 11.00 uur die ochtend). Vanaf 11.00 uur zal alle informatie ook te verkrijgen zijn via www.cpb.nl.

Contactpersonen

Dick Morks