9 april 2008

Aankondiging persconferentie SCP en CPB over de Europese Verkenning

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) organiseren op vrijdag 9 mei (Europadag) een persconferentie over het die dag te verschijnen boek 'Europa's buren: Europees nabuurschapsbeleid en de publieke opinie over de Europese Unie'.

Deze zesde Europese Verkenning  is geschreven op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tegelijkertijd zullen de beide planbureaus gezamenlijk een persbericht uitbrengen.

Paul Schnabel, directeur van het SCP, zal een welkomstwoord uitspreken, gevolgd door korte inleidingen door twee van de auteurs, Paul Dekker (SCP) en Albert van der Horst (CPB). Casper van Ewijk, onderdirecteur van het CPB, zal de studie vervolgens overhandigen aan staatssecretaris voor Europese Zaken Frans Timmermans die aansluitend een korte reactie zal geven. Hierna is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het afnemen van interviews.

De persconferentie vindt plaats: Op vrijdag 9 mei 2008 vanaf 14.30 uur In perscentrum Nieuwspoort (Van der Poelzaal) Adres: Lange Poten 10, Den Haag De Van der Poelzaal is open vanaf 14.00 uur

Vanaf donderdag 8 mei om 12.00 uur is het, alleen voor vertegenwoordigers van de pers, mogelijk om, onder uitdrukkelijk embargo tot vrijdag 9 mei 2008 om 14.30 uur, een digitale versie van zowel publicatie, als persbericht toegezonden te krijgen. Wilt u deze ontvangen, stuur dan een mailtje aan Dick Morks met een verzoek plus de toezegging dat u het embargo zult handhaven.

Voorafgaand aan de persconferentie op 9 mei zijn, ook weer alleen voor vertegenwoordigers van de pers, vanaf 13.30 uur exemplaren van de publicatie en het bijbehorende persbericht verkrijgbaar in perscentrum Nieuwspoort.

Vanaf 14.30 uur die dag zal alle informatie ook te verkrijgen zijn via de websites van SCP (www.scp.nl) en CPB (www.cpb.nl).