21 mei 2008

CPB heeft inflatieraming niet verhoogd

Verschillende media hebben vrijdag 18 en zaterdag 19 april gemeld dat het CPB de inflatieraming voor 2008 heeft verhoogd naar 3%. Dit is echter niet het geval.

De verwachte oploop van de inflatie naar 3% in de tweede helft van dit jaar, waarnaar CPB-directeur Coen Teulings in zijn presentatie tijdens een SER-vergadering verwees, is onderdeel van de CPB-raming van 2,5% gemiddeld over geheel 2008 en 2,75% gemiddeld over geheel 2009, zoals op 19 maart jl. gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan (CEP) 2008. De oploop van de inflatie naar 3% in de tweede helft van dit jaar is op pag. 51 van het CEP 2008 als volgt toegelicht:

"De inflatie ligt in de eerste helft van dit jaar naar verwachting nog rond 2% en stijgt de tweede helft naar 3%. De sterke stijging per juli komt door de samenloop van een hogere huurstijging (additionele bijdrage aan de inflatie +0,1%-punt), hogere energieprijzen (+0,4%-punt), de invoering van een vliegbelasting en verhoging van de accijns op tabak, diesel en LPG (samen +0,2%-punt). De inflatie blijft in de eerste helft van 2009 naar verwachting rond 3%, mede door de verhoging van de btw van 19 naar 20% en de verhoging van de accijns op alcohol; pas in de tweede helft van 2009 zal de inflatie naar verwachting afnemen."