21 maart 2001

Aankondiging persconferentie Centraal Economisch Plan 2001

Dinsdag 27 maart 2001 geeft het Centraal Planbureau (CPB) een persconferentie over de hoofdlijnen van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2001. Tegelijkertijd zal het CPB dan een persbericht hierover uitgeven.

Ter verhoging van de actualiteitswaarde brengt het CPB dit jaar hoofdstuk I van het CEP naar buiten op het moment dat de stukken gereed zijn voor de drukker. Dit inleidende hoofdstuk I bevat een samenvatting van het CEP 2001, inclusief de zogeheten Kerngegevenstabel 1998-2002.

Bij publicatie van het CEP 2001 op 10 april as. zal het CPB een persbericht uitgeven met aanvullende toelichting op het gehele CEP. Ook zal dan aandacht worden geschonken aan de speciale onderwerpen van dit jaar, te weten 'Marktwerking in het onderwijs' en 'Struikelblokken bij klimaatbeleid'.

Tijdens de persconferentie op dinsdag 27 maart zullen dr. F.J.H. Don, directeur van het CPB, en prof. dr. C. van Ewijk en drs. T.H. van Hoek, onderdirecteuren van het CPB, toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden. Zij zullen zich daarbij beperken tot vragen over hoofdstuk I.

De persconferentie vindt plaats:

op dinsdag 27 maart 2001 om 10.00 uur
in perscentrum Nieuwspoort (zaal: de Wandelganger I)
adres: Lange Poten 10, te Den Haag.

Vertegenwoordigers van de pers kunnen (onder embargo tot dinsdag 27 maart, 10.00 uur) een exemplaar van hoofdstuk I van het CEP 2001, alsmede van het begeleidende persbericht afhalen op maandag 26 maart, van 14.00 uur tot 16.00 uur bij de receptie van het Centraal Planbureau, Van Stolkweg 14, Den Haag.

Voorafgaand aan de persconferentie zijn op 27 maart vanaf 9.15 uur exemplaren van het hoofdstuk verkrijgbaar in perscentrum Nieuwspoort.
Vanaf dinsdag 27 maart om 10.00 uur zal de informatie ook te verkrijgen zijn via de website van het CPB (www.cpb.nl).