29 april 2001

Aankondiging persconferentie CPB over budgettaire ruimte 2003-2006

Vrijdag 1 juni a.s. geeft het Centraal Planbureau (CPB) een persconferentie over het CPB Document 'Boekhoudkundige berekening budgettaire ruimte 2003-2006', dat het planbureau die dag publiceert.

Het gaat hierbij om een berekening van de budgettaire ruimte bij ongewijzigd beleid. De berekeningen zijn gemaakt om politieke partijen en de Studiegroep Begrotingsruimte nu al enig inzicht te geven in de budgettaire ruimte die zonder nader beleid in de volgende kabinetsperiode beschikbaar komt voor lastenverlichting, uitgavenverhoging en/of saldovergroting.

Tijdens de persconferentie zal dr. F.J.H. Don, directeur van het CPB, toelichting geven op de berekeningen en eventuele vragen beantwoorden. Daarnaast zullen twee van de auteurs, drs. P.J. Besseling, hoofd van de afdeling Sociale Zekerheid, en dr. F.H. Huizinga, hoofd van de afdeling Macro-modellen, aanwezig zijn voor het beantwoorden van eventuele vragen

De persconferentie vindt plaats:

op vrijdag 1 juni 2001 om 14.00 uur

in perscentrum Nieuwspoort (zaal: de Wandelganger II)

adres: Lange Poten 10, te Den Haag.

Voorafgaande aan de persconferentie kunnen vertegenwoordigers van de pers vanaf 12.30 uur (onder embargo tot vrijdag 1 juni, 14.00 uur) een exemplaar van het CPB Document, alsmede van het begeleidende persbericht verkrijgen in perscentrum Nieuwspoort.

Vanaf vrijdag 1 juni om 14.00 uur zal de informatie ook te verkrijgen zijn via de website van het CPB (www.cpb.nl).

Contactpersonen

Dick Morks