29 maart 2007

EUROFRAME-EFN voorjaarsrapport: Excellente vooruitzichten voor het eurogebied in 2007 en 2008

Dit zijn de hoofdlijnen van de zojuist gepubliceerde projectie van EUROFRAME-EFN, het samenwerkingsverband van toonaangevende Europese economische instituten waarin het Centraal Planbureau (CPB) participeert. De prognoses sporen op hoofdlijnen met het eerder deze maand gepubliceerde Centraal Economisch Plan 2007 van het CPB.

In het rapport is een onzekerheidsanalyse opgenomen over de Europese loonontwikkeling. Hogere loonstijgingen blijken op korte termijn de economische groei te stimuleren, maar leiden op langere termijn tot hogere werkloosheid.

De samenhang tussen economische groei en werkgelegenheid is het speciale onderwerp van het voorjaarsrapport. De samenhang tussen productiegroei en werkgelegenheid is sterk. Tweederde van de verschillen in jaarlijkse werkgelegenheidsgroei tussen Europese landen komt door verschillen in economische groei. Voor de werkgelegenheidstoename zijn echter ook arbeidsmarkthervormingen cruciaal. Hervormingen die de structurele werkloosheid verminderen en daarmee tot banenrijke groei leiden, verhogen de welvaart. Het speciale onderwerp omvat een aantal bijlagen, waaronder één over parttime banen in Nederland en één over beleidsopties om in Nederland de werkgelegenheid van laaggeschoolden te stimuleren.

Het voorjaarrapport 'Economic Assessment of the Euro Area: Forecasts and Policy Analysis' (Een economische beoordeling van het eurogebied: ramingen en beleidsanalyse) is beschikbaar op de website van EUROFRAME.

EUROFRAME European Forecasting Network (EFN) is een samenwerkingsverband waaraan het CPB deelneemt. In opdracht van de Europese Commissie brengt EUROFRAME-EFN twee keer per jaar een rapport uit over het eurogebied. Naast het CPB nemen aan het samenwerkingsverband deel: DIW (Berlijn), ESRI (Dublin), ETLA (Helsinki), IfW (Kiel), NIESR (Londen), OFCE (Parijs), PROMETEIA (Bologna), WIFO (Wenen) en CASE (Warschau).