19 mei 2002

Aankondiging presentatie evaluatie vaste boekenprijs

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hebben de effectiviteit en efficiëntie van de vaste boekenprijs onderzocht. Deze evaluatie is verricht op verzoek van de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCenW).

De evaluatie is destijds aangekondigd bij de beslissing om het boekenvak tot 2005 ontheffing op de Wet Economische Mededinging te verlenen. De bevindingen staan in de publicatie Boek en markt, effectiviteit en efficiëntie van de vaste boekenprijs.

De presentatie van Boek en markt vindt plaats:

op woensdag 24 april 2002 van 11.00 uur tot 14.00 uur in Pulchri Studio adres: Lange Voorhout 15, te Den Haag.

Henk Don (directeur CPB) zal de uitkomsten van de evaluatie presenteren. Minister Jorritsma van EZ en staatssecretaris Van der Ploeg van OCenW. zullen de publicatie in ontvangst nemen. Bij die gelegenheid zal tevens een debat plaatsvinden, onder leiding van Paul Schnabel (directeur SCP). Aan dit debat wordt verder deelgenomen door de heren Nuis (voorzitter Koninklijke Vereniging van het Boekenvak, voormalig staatssecretaris), Van Gorsel (Hogeschool van Amsterdam en voormalig uitgever), Dittrich (lid van de Tweede Kamer voor D66) en Ten Raa (hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg).

Exemplaren van de publicatie zijn verkrijgbaar onder embargo tot 24 april 2002, 12.00 uur.

Vanaf 12.00 uur zal de informatie ook te verkrijgen zijn via de website van het CPB.