29 november 2002

Antwoord van Centraal Planbureau op vragen oud-minister Bomhoff

Directeur Don van het CPB heeft op 26 november in een brief aan Minister De Geus van VWS geantwoord op de kritische vragen die hem bij brief van 10 september waren voorgelegd door de toenmalige Minister van VWS, dr. E.J. Bomhoff.

De bewuste brief werd door dr. Bomhoff openbaar gemaakt tijdens zijn persconferentie op 16 oktober.

De brief en het antwoord van directeur Don (met twee bijlagen)zijn vanaf heden beschikbaar: