16 maart 2006

Aankondiging persconferentie Centraal Economisch Plan 2006

Dinsdag 21 maart 2006 geeft het Centraal Planbureau (CPB) een persconferentie over de hoofdlijnen van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2006. Tegelijkertijd zal het CPB dan een persbericht hierover uitbrengen.

Ter verhoging van de actualiteitswaarde brengt het CPB hoofdstuk I van het CEP naar buiten op het moment dat de stukken gereed zijn voor de drukker. Dit inleidende hoofdstuk bevat een samenvatting van het CEP 2006, inclusief de zogeheten Kerngegevenstabel 2003-2007.

Tijdens de persconferentie zullen drs. T.H. (Taco) van Hoek, onderdirecteur van het CPB, en drs. R.M. (Rocus) van Opstal, hoofd Conjunctuur en collectieve sector, een toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden. Zij zullen zich daarbij beperken tot vragen over hoofdstuk I.

De persconferentie vindt plaats: op dinsdag 21 maart 2006 om 10.00 uur in perscentrum Nieuwspoort (zaal: de Wandelganger I) adres: Lange Poten 10, te Den Haag.

Voorafgaand aan de persconferentie op 21 maart zijn vanaf 9.15 uur de persberichten en de exemplaren van hoofdstuk I verkrijgbaar in perscentrum Nieuwspoort (onder embargo tot 10.00 uur die ochtend).

Vanaf dinsdag 21 maart om 10.00 uur zal de informatie ook te verkrijgen zijn via de website van het CPB (www.cpb.nl).

De definitieve publicatie van het CEP vindt plaats op woensdag 5 april a.s. Het CPB geeft dan een persbericht uit met aanvullende toelichting op het gehele CEP 2006. Ook zal daarin aandacht worden geschonken aan de speciale onderwerpen van dit jaar, te weten ontslagrecht en de Doha-ronde (handelsliberalisatie).