16 september 2006

Berichtgeving over nieuwe CPB-gegevens no claim onjuist

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft geen nieuw onderzoek gedaan naar het effect van de no-claimregeling in de Zorgverzekeringswet. De berichtgeving hierover in de media hedenmorgen is dan ook onjuist.

De in diverse kranten genoemde bedragen (2 miljard euro en 150 miljoen euro) zijn in de discussie over dit onderwerp al eerder aan de orde geweest, maar betreffen duidelijk verschillende zaken die niet met elkaar gecombineerd mogen worden. De no-claimregeling leidt in 2006 tot een financieringsverschuiving van 2 miljard euro. Dat wil zeggen dat de zorgpremie 2 miljard euro lager uitkomt, en de eigen betalingen van huishoudens 2 miljard euro hoger. De 150 miljoen euro betreft het gedragseffect, de daadwerkelijke daling van de zorgconsumptie. De CPB-inzichten hierover wijken niet wezenlijk af van die van het kabinet, zoals die op 16 juni jongstleden naar de Tweede Kamer zijn gestuurd (brief van de minister van VWS, 16 juni 2006).