23 maart 2006

Publicatie EUROFRAME-EFN voorjaarsrapport over eurogebied

De economische vooruitzichten voor het eurogebied zijn gunstig. Na enkele zeer matige jaren loopt de economische groei in het eurogebied naar verwachting op tot ruim 2% in 2006 en 2007. De werkloosheid zal hierdoor afnemen. De inflatie blijft naar verwachting stabiel op 2,2%.

Het eurogebied zit vooral in de lift doordat het beter zal gaan in Duitsland en door meer bedrijfsinvesteringen.

Dit zijn de hoofdlijnen van de zojuist gepubliceerde projectie van EUROFRAME-EFN, het samenwerkingsverband van Europese economische instituten waarin het Centraal Planbureau (CPB) participeert. Deze hoofdlijnen sporen met het Centraal Economisch Plan dat het CPB eerder deze week publiceerde.

Het zojuist gepubliceerde EUROFRAME-rapport bevat ook een beoordeling van het Europese economische beleid. De ECB zal naar verwachting haar rentetarieven verder verhogen omdat de inflatie al enige tijd boven haar doelstelling ligt, de liquiditeitstoename fors is en de conjunctuur aantrekt. Het begrotingstekort van de eurolanden zal afnemen, maar blijft in Italië, Portugal en Griekenland dit jaar boven het Maastricht-plafond. Het rapport concludeert dat het succes van structurele hervormingen (Lissabon-agenda) deels beperkt is door het ontbreken van sancties voor landen die hun doelstellingen niet halen.

Het speciale onderwerp van het voorjaarsrapport is de toetreding van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie tot het eurogebied. Het rapport concludeert dat deze Oosteuropese landen sterk zullen profiteren van de invoering van de euro. Financiering van de forse betalingsbalanstekorten zal eenvoudiger en goedkoper worden. Na toetreding tot het eurogebied zal handhaving van de macro-economische en financiële stabiliteit echter een grote uitdaging zijn voor deze landen. Goede financiële supervisie is daarom noodzakelijk.

Het voorjaarrapport 'Economic Assessment of the Euro Area: Forecasts and Policy Analysis' (Een economische beoordeling van het eurogebied: ramingen en beleidsanalyse) is beschikbaar op de website van EUROFRAME

EUROFRAME European Forecasting Network (EFN) is een samenwerkingsverband waaraan het CPB deelneemt. In opdracht van de Europese Commissie brengt EUROFRAME-EFN twee keer per jaar een rapport uit over het eurogebied. Naast het CPB nemen aan het samenwerkingsverband deel: DIW (Berlijn), ESRI (Dublin), ETLA (Helsinki), IfW (Kiel), NIESR (Londen), OFCE (Parijs), PROMETEIA (Bologna), WIFO (Wenen) en CASE (Warschau).

Contactpersonen

Wim Suyker
Dick Morks