11 juni 2009

Aankondiging persconferentie juniraming 2009

Dinsdag 16 juni 2009 presenteert het Centraal Planbureau (CPB) zijn nieuwste raming voor de jaren 2009-2010 tijdens een persconferentie. Dit betreft de raming voor de zogeheten Koninginne-MEV, die als input dient voor de begrotingsvoorbereiding van het kabinet. De raming zal worden gepubliceerd in het juninummer van de CPB Nieuwsbrief.

Tegelijk met de aanvang van de persconferentie zal het CPB een persbericht hierover uitbrengen.

Tijdens de persconferentie zullen prof. dr. C.N. (Coen) Teulings, directeur van het CPB, en drs. M.A. (Mark) Roscam Abbing, hoofd van de sector Conjunctuur en collectieve sector, een toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden.

De persconferentie vindt plaats: op dinsdag 16 juni 2009 om 11.15 uur in perscentrum Nieuwspoort (zaal: de Wandelganger I) adres: Lange Poten 10, te Den Haag.

Voorafgaand aan de persconferentie op 16 juni zijn vanaf 10.15 uur de persberichten en de CPB Nieuwsbrief 2009/2 verkrijgbaar in perscentrum Nieuwspoort (onder embargo tot 11.15 uur die ochtend). Gelijktijdig met het begin van de persconferentie zal genoemde informatie ook te verkrijgen zijn via de website van het CPB.