25 augustus 2009

Aankondiging perspresentatie van 'De grote recessie: het centraal planbureau over de kredietcrisis'

In het boek 'De grote recessie' geeft het Centraal Planbureau (CPB) tekst en uitleg over de meest ingrijpende economische crisis van onze tijd. Hoe kon een relatief kleine schok op de Amerikaanse huizenmarkt de ineenstorting van de wereldhandel veroorzaken?

Gaat de recessie nog lang duren? En wat zijn de economische gevolgen op langere termijn? Maar ook: wat moeten we er aan doen? Hoe zinvol is de revival van het keynesiaanse denken? Biedt een verbetering van het toezicht op de financiële markten soelaas? En, heel belangrijk: welke gevolgen heeft de crisis voor burgers wat betreft hun inkomen, pensioen, huis en baan? Betekent de kredietcrisis werkelijk het einde van het kapitalisme?

Dit boek is een must voor iedereen die wil weten hoe het écht zit met de crisis.

De persconferentie vindt plaats:

Op dinsdag 1 september 2009 vanaf 10.00 uur In perscentrum Nieuwspoort (zaal: Wandelganger I) Adres: Lange Poten 10, Den Haag De zaal is open vanaf 09.15 uur

Casper van Ewijk en Coen Teulings zullen het boek toelichten tijdens deze persconferentie. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

U bent van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Daniëlle Vermeulen, tel. 020-5247580, of Dick Morks, tel. 070-3383477

Contactpersonen

Dick Morks