10 maart 2009

Aankondiging persconferentie Centraal Economisch Plan 2009

Dinsdagochtend 17 maart 2009 geeft het Centraal Planbureau (CPB) in perscentrum Nieuwspoort een persconferentie over het Centraal Economisch Plan (CEP) 2009 dat dan openbaar wordt. Tegelijkertijd zal het CPB op dat moment een persbericht hierover uitbrengen, zowel in het Nederlands als het Engels.

Vanaf dinsdag 17 maart 10.00 uur staat het volledige CEP 2009 op www.cpb.nl. Ook zal een Engelstalige samenvatting verschijnen, bestaande uit hoofdstuk 1 (Economisch beeld 2009-2010) en een samenvatting van hoofdstuk 5 (het Speciaal onderwerp van dit CEP: De kredietcrisis - oorzaken en gevolgen). In gedrukte vorm is het CEP 2009 pas beschikbaar vanaf 1 april.

Tijdens de persconferentie zullen prof. dr. C.N. (Coen) Teulings, directeur van het CPB, en drs. M.A. (Mark) Roscam Abbing, hoofd van de sector Conjunctuur en collectieve sector, een toelichting geven en eventuele vragen beantwoorden. Zij zullen onder meer een uitgebreide onderbouwing geven van de voorziene ontwikkelingen in de wereldeconomie, de Nederlandse economie en de overheidsfinanciën dit jaar en volgend jaar, in het licht van de kredietcrisis.

Het speciaal onderwerp De kredietcrisis - oorzaken en gevolgen, dat ook tijdens de persconferentie in de schijnwerpers komt te staan, gaat in op aspecten zoals:

  • de betekenis van en gevolgen voor de Nederlandse financiële markten
  • de lange-termijn gevolgen van de crisis voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie
  • vergelijking met andere landen
  • economische randvoorwaarden voor het kabinetsbeleid in de komende jaren.

 

De raming die eerder bekend gemaakt is op 17 februari behelsde de voorlopige kerncijfers voor 2009 en 2010, in de aanloop naar dit CEP 2009. Nu volgt de volledige en definitieve raming plus toelichting.

De persconferentie vindt plaats: op dinsdag 17 maart 2009 om 10.00 uur in perscentrum Nieuwspoort (zaal: de Wandelganger I) adres: Lange Poten 10, te Den Haag.

Voorafgaand aan de persconferentie op 17 maart zijn vanaf 09.15 uur de persberichten, gekopieerde exemplaren van het CEP 2009 en de Engelstalige samenvatting verkrijgbaar in perscentrum Nieuwspoort (onder embargo tot 10.00 uur die ochtend). Vanaf 10.00 uur zal alle informatie ook te verkrijgen zijn via www.cpb.nl.