10 december 2009

Aankondiging informatieve persbijeenkomst op CPB over de Decemberraming

Het Centraal Planbureau (CPB) organiseert op dinsdag 15 december 2009 een informatieve persbijeenkomst over de die dag te verschijnen Decemberraming, waarin de nieuwste ramingen voor de Nederlandse en internationale economie in 2009 en 2010 worden gepresenteerd.

De bijeenkomst vindt plaats van 9.30 - 10.30 uur in het gebouw van het Centraal Planbureau, Van Stolkweg 14, Den Haag, zaal 329.

Directeur Coen Teulings zal de nieuwste korte-termijnraming van het CPB toelichten, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen. Ook diverse andere bij de raming betrokken CPB-medewerkers zijn beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.

De bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor leden van de pers. Voor hen zijn de publicatie en het bijbehorende persbericht vanaf 9.00 uur die dag op het CPB verkrijgbaar voor voorinzage, onder een uitdrukkelijk embargo tot dinsdag 15 december 9.30 uur.

Leden van de pers kunnen zich tot uiterlijk maandag 14 december 12.00 uur inschrijven bij Yvette Bleeksma (tel. 070-3383353).

Vanaf dinsdag 15 december 09.30 uur zal alle informatie ook te verkrijgen zijn via de website van het CPB (www.cpb.nl).