16 oktober 2003

Aankondiging persconferentie Europastudie

Woensdag 22 oktober 2003 geeft het Centraal Planbureau (CPB) een persconferentie over de Bijzondere Publicatie 'Four Futures of Europe'. Tegelijkertijd zal het CPB dan een persbericht hierover uitgeven.

Het CPB heeft een breed opgezette Europa-studie verricht. Daarin brengt het planbureau de trends in kaart die van invloed zijn op de Europese ontwikkeling op lange termijn. Dit leidt tot een viertal langetermijnscenario's met een duidelijk accent op de Europese economie. De studie besteedt speciale aandacht aan de toenemende druk op de Europese welvaartsstaten en het probleem van de subsidiariteit op drie gebieden: Stabiliteitspact, fiscale harmonisatie en 'Sociaal Europa'. De publicatie schetst uitvoerig vier beelden van mogelijke, toekomstige werelden. Van elk van deze vier scenario's zijn de effecten gekwantificeerd voor uiteenlopende aspecten, variërend van economische groei tot handelspatronen en van reële rente tot migratiestromen.

Tijdens de persconferentie zullen prof. dr. C. (Casper) van Ewijk, onderdirecteur van het CPB, prof. dr. R.A. (Ruud) de Mooij, hoofd van de afdeling Europese Comparatieve Analyse en dr. P.J.G. (Paul) Tang, hoofd van de afdeling Internationale Economische Analyse, toelichting geven en eventuele vragen over de studie beantwoorden. Ruud de Mooij en Paul Tang zijn de hoofdauteurs van deze Europastudie.

De persconferentie vindt plaats: op woensdag 22 oktober 2003 om 15.00 uur in perscentrum Nieuwspoort (Van der Poelzaal) adres: Lange Poten 10, Den Haag.

Uitsluitend vertegenwoordigers van de pers kunnen vanaf dinsdagochtend 21 oktober 2003 (onder uitdrukkelijk embargo tot woensdag 22 oktober, 15.00 uur) een digitale versie van de studie en het bijbehorende persbericht aanvragen bij de persvoorlichters van het CPB (zie boven).

Voorafgaand aan de persconferentie zijn op 22 oktober vanaf 14.00 uur gedrukte exemplaren van de studie verkrijgbaar in perscentrum Nieuwspoort, wederom alleen voor vertegenwoordigers van de pers.

Vanaf woensdag 22 oktober 2003 om 15.00 uur zal de informatie ook te verkrijgen zijn via de website van het CPB (www.cpb.nl).