15 augustus 2018

Herinnering: persuitnodiging achtergrondbriefing concept-MEV 2019

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert donderdag 16 augustus om 7.00 uur de concept-Macro Economische Verkenning 2019 (cMEV) op de website cpb.nl. Deze raming omvat een actualisatie van de economische vooruitzichten voor het lopende kalenderjaar en de raming voor het komende jaar. In deze uitgave zullen de koopkrachtcijfers op een andere wijze worden gepresenteerd dan andere jaren. Laura van Geest, directeur van het CPB, zal de raming en deze nieuwe presentatie van de koopkrachtcijfers op achtergrondbasis om 9.30 uur aan geïnteresseerde journalisten toelichten. Na afloop is zij beschikbaar voor quotes.

De cMEV biedt een overzicht van de voorlopige economische vooruitzichten voor 2018 en 2019 en de mediane koopkrachtontwikkeling van de verschillende groepen huishoudens. Dit laatste is voor het kabinet traditiegetrouw het vertrekpunt ten aanzien van de (augustus-)besluitvorming over de koopkracht voor volgend jaar. Op Prinsjesdag volgt vervolgens de definitieve Macro Economische Verkenning 2019 (MEV), waarin de uiteindelijke raming wordt toegelicht en een gedetailleerde analyse wordt gegeven van de Nederlandse economische situatie. 
                                                                    
Wanneer?
De achtergrondbriefing door Laura van Geest is op donderdag 16 augustus om 9.30 uur.
 
Waar?
Centraal Planbureau, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
 
Aanmelden en legitimatie 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kunt u doen bij Suzanne van Gils, S.van.Gils@cpb.nl (06 21560776). Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen.