28 mei 2018

Persuitnodiging Achtergrondbriefing Risicorapportage Financiële Markten

Morgen, dinsdagochtend 29 mei om 9.30 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de nieuwste Risicorapportage Financiële Markten. Naast een algemeen beeld van de financiële risico’s voor Nederland is er in deze rapportage speciale aandacht voor de situatie in Italië, de toekomst van de bankenunie en cryptovaluta. Laura van Geest, directeur van het CPB, zal de Risicorapportage op achtergrondbasis toelichten. Na afloop is zij beschikbaar voor quotes.

Datum
Dinsdag, 29 mei 2018
Tijd
9:30 - 10:30
Locatie
Centraal Planbureau, Bezuidenhoutseweg 30,  Den Haag

Aanmelden en legitimatie 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kunt u doen bij Suzanne van Gils, S.van.Gils@cpb.nl, 06-21560776. Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen.