9 april 2001

Aanbodzijde economie Verenigde Staten en EU, 1970-2006

Dit Memorandum dient als achtergrond bij CPB Document No. 1 en beschrijft de productiefunctie-methode, die gebruikt is voor de berekening van de groei van de potentiële productie.

Deze publicatie beschrijft de aanbodzijde van de Amerikaanse en de Europese economie vanaf 1970, met een vooruitblik tot 2006. De studie bouwt voornamelijk voort op het werk van de OESO. De potentiële productie wordt geraamd met behulp van een Cobb-Douglas productiefunctie en is afhankelijk van de potentiële werkgelegenheid, de feitelijke kapitaalgoederenvoorraad en de trendmatige ontwikkeling van de arbeidsefficiëntie. De potentiële werkgelegenheid hangt af van het trendmatig arbeidsaanbod en de NAWRU, de "non-accelerating wage rate of unemployment". Het verloop van de NAWRU wordt geschat met behulp van werkloosheids- en loonvoetgegevens. De output gap wordt gemeten als het procentuele verschil tussen de feitelijke productie in constante prijzen en het geschatte potentiële niveau. Onderzoek naar de potentiële productie van een land concentreert zich doorgaans op de marktsector.

De geraadpleegde OESO-studies doen dat ook en identificeren de marktsector met de sector bedrijven. De potentiële productie en de werkgelegenheid bij de overheid worden hier gelijkgesteld aan de feitelijke niveaus.

Auteurs

Gerard van Welzenis