14 juni 2006

Aangepaste berekening van replacement rate en wiggen

Lange reeksen van de replacement rate en wiggen spelen in de loonvergelijkingen van de macromodellen van het CPB een belangrijke rol.

De wig geeft het verschil aan tussen wat een werkgever betaalt aan arbeidskosten en de werknemer overhoudt als beschikbaar inkomen. De replacement rate is een indicator voor de terugvalpositie van werknemers bij het verlies van hun baan. Stegeman heeft als eerste een lange reeks van de replacement rate en wiggen voor de jaren 1969-2002 samengesteld. De wijziging van het belastingstelsel in 2001, nieuwe beleidsmaatregelen op huishoudniveau en de stelselwijziging in de zorg in 2006 noopten ertoe deze lange reeks aan te passen.

Dit memorandum beschrijft de aanpassingen.

Auteurs

Nicole Bosch