20 december 2006

Aanpassing WLO scenario's voor het containervervoer

De containeroverslag in de Nederlandse zeehavens is de laatste paar jaar uitzonderlijk sterk gestegen. Reden hiervoor is de enorme groei van de import uit China en in mindere mate ook uit andere overzeese gebieden.

Daar tegenover staat dat de invoer uit Europese landen minder sterk is gegroeid. Deze gegevens, gevoegd bij nieuwe inzichten over de handel met China in de nabije toekomst, zijn aanleiding om de scenario's voor het containervervoer in de studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) bij te stellen. De aanpassing heeft vooral consequenties voor de overslag in de Nederlandse zeehavens. In de aangepaste scenario's groeit de overslag in de periode 2002-2020 ongeveer 1,5% per jaar meer dan in de eerder gepubliceerde scenario's. De aanpassing van de scenario's voor het vrachtvervoer over de weg is minimaal.

Auteurs

Paul Besseling
Jan Francke
Rafael Saitua Nistal