25 oktober 2007

Aanvulling analyse gevolgen Burgerinitiatief 'Boeren met toekomst'

Het burgerinitiatief 'Boeren met toekomst' van Milieudefensie heeft, met uitzondering van dierenwelzijn, relatief beperkte gevolgen voor de maatschappelijke effecten van de intensieve veehouderij.

Dit blijkt uit een aanvullende notitie van CPB en MNP over het burgerinitiatief van Milieudefensie. CPB en MNP hebben deze notitie geschreven naar aanleiding van vragen en opmerkingen over hun publicatie Analyse van het burgerinitiatief 'Boeren met toekomst'. De uitkomsten van de aanvullende notitie onderschrijven daarmee de uitkomsten van de eerdere publicatie.

De maatschappelijke effecten van de intensieve veehouderij betreffen onder andere de bijdrage aan het klimaatprobleem, verlies van mondiale biodiversiteit en lokale milieuvervuiling. CPB en MNP hebben bij hun analyse niet gekeken naar het totale effect van de intensieve veehouderij, maar naar het effect van het burgerinitiatief ten opzichte van een situatie met ongewijzigd beleid. Dit effect is onder andere vrij beperkt, omdat het burgerinitiatief de Nederlandse vleesconsumptie nauwelijks verlaagd. Verder is er deels sprake van verschuiving van de effecten naar andere landen.

Lees meer over