14 april 2004

Achtergrondnotitie bij het Centraal Economisch Plan 2004 over "De Duitse economie bezien vanuit Nederland"

In paragraaf 6.5 van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2004 wordt ingegaan op de doorwerking van structurele veranderingen in de Duitse economie op de Nederlandse economie.

Aan een tweetal aspecten geeft de notitie extra aandacht. In de eerste plaats beschrijft het uitvoerig de relatie tussen kennis en productiviteit (het tweede effect). In de tweede plaats biedt de notitie een gevoeligheidsanalyse van de resultaten in paragraaf 6.5.

Auteurs

Paul Tang